Saturday, February 2, 2008

MALIKHAING PAGSULAT (KONEKSIYON AT DISKONEKSIYON)

Ang paggamit ng tunggalian o binary opposition ay isa sa mga mabisang tools para bumuo ng conflict sa anumang akda. Kapag nagmamahalan, pag-aawayin, kapag nag-aaway, pagbabatiin. Good vs. evil. Langit at lupa. Mga koneksiyon at diskoneksiyon. Magkakakonekta ang lahat ng bagay. Ang image at tunog. Liwanag at dilim. Ingay at katahimikan. Bida at kontrabida. Para magkaroon ng diskoneksiyon, kailangan muna ng koneksiyon. Kailangang magkakilala ang bida at kontrabida bago maganap ang kanilang tunggalian.

Ang manunulat ay may layuning magkonekta ng mga tauhan at magdiskonekta ng mga magkakaugnay. Ang manunulat ang nagtatanggal ng mga blinders para makakita ang mga mambabasa ng mga bagong imahe, makarinig ng bagong tunog, makakapa ng bagong texture at makasipat ng mga bagong panukat. Ang manunulat rin ang nagsisilbing tulay para makapag-fill in the gaps ang mga mambabasa. Hindi lahat ng kahulugang nakikita, natatagpuan o nababasa ay nanggagaling sa manunulat. Ang mambabasa ay may kapangyarihang magbigay at maglapat ng sariling pakahulugan, bumuo ng mga imahe o lumikha ng mga panibagong tunog sa kanilang isipan.

Halimbawa ng koneksiyon.

 Baliw na umiiyak
 Tabo at balde
 Fetus sa garapon
 Birthday cake
 Manika

Maraming posibilidad na puwedeng mangyari sa mga ibinigay na halimbawa. Isa na rito ang: Isang baliw na umiyak habang hawak niya ang tabo at balde dahil maliligo siya. Kasabay niyang pinaliliguan ang manika niya. Naglaro sa isipan niya na ang manika ay isang fetus. Naalala niya ang kanyang ginagawang pagpapalaglag. Iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkabaliw. Lumabas ang fetus sa garapon. Nakarinig siya ng isang birthday song. Sampung taon na sana ang kanyang anak kung hindi niya ito ipinalaglag. Nilaro niya ang tabo sa balde na parang nakikita niyang naglalaro ang kanyang anak ng birthday cake nito.

Ngayon idiskunekta ito. Tatayo ang baliw. Magwawala. Ibabato ang tabo at balde na parang ibinabato ang mga nawawalang alaala. Wawasakin ang manika na parang winawasak ang sarili. Unti-unting bumabalik ang fetus sa garapon at nalulusaw ang birthday cake. Magsisisigaw siya. Walang patid. Hanggang sa matuklasan na lamang niya ang sarili na nawalan na ng lakas at hawak na siya ng mga attendant. Naramdaman niya ang injection. Makirot. Hanggang sa nakabalik na siya sa kanyang nawawalang sarili.

Maaring gumawa ng mas marami pang koneksiyon at diskoneksiyon sa limang halimbawang ibinigay ko, maaaring magdagdag o magbawas, at ang tanging pagaganahin ay ang imahinasyon at ang pagiging malikhain.

1 comment:

Gerald Galindez said...

salamat,


nakakuha na ako ng idea kaibigan..